Jarní brigády 2022

Přehled hotových 
a probíhajících prací

Jarní úprava tenisových kurtů

Brigády pokračují příští víkend – 23.-24. dubna !!!

Zahajujeme brigády počínaje víkendem 2.-3. dubna, vždy od 9:00 

a budou pokračovat následující víkendy do odvolání. 

Z organizačních důvodů – např. aby se jeden den nesešlo více dobrovolníků, než je nabídka práce, či naopak hodně málo lidí, 
aby byla brigáda uskutečnitelná, proměnlivost počasí apod., prosíme, kontaktujte předem telefonicky Michala Hlídka, který organizuje rozvržení potřebných prací a domluví si s vámi čas, na který přijdete.
Tel. na Michala je +420 777 213 129
 
Pracovní ochranné pomůcky si vezměte, prosím, vlastní s sebou.

Požadovaný rozsah brigádnických hodin je následující:
  • Dospělí 18-65 let min. 5 hodin/rok, při neodpracování 300 Kč/hod.
  • Děti a mládež do 18 let a senioři nad 65 let dobrovolné brigádnické hodiny

Brigádnické hodiny je možné odpracovat během celé tenisové sezóny, podle pokynů výkonného výboru TO, nejpozději však do 31.10.2022.

Evidenci odpracovaných hodin vede výkonný výbor TO. Evidenci je vedena jednak papírově (na kurtech) a jednak elektronicky (viz e-mail). 

Brigádnické hodiny odpracované nad rámec stanoveného minima nejsou propláceny či jinak kompenzovány.

Platby za neodpracované hodiny musí být uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2022

Návod pro jarní úpravu kurtů


Kdy začít
S nastávajícím jarem sledujeme, kdy nastane dokonalé rozmrznutí kurtu. To se pozná tak, že se buď propíchne hmota kurtu jehlou nebo se ušlape cca 50 cm kolečko a když se nehoupe (je již zpevněno), může se s jarní údržbou začít. Zkoušku dělat vždy na stinném místě kurtu, protože zde trvá rozmrznutí déle.

 

Odstranění nečistot
Pro odstranění vyvstalé hrubší škváry a různých nečistot je vhodné použít kurtové koště a doslova proti srsti tyto hrubší součásti kurtu vymést. POZOR nejedná se odstraňování antuky až do škváry, ale jen citlivě vše vyčistit. Hlavně nepoužít hrábě nebo lopatu a snažit se něco sloupnout. Pro představu se jedná cca o 3–5 koleček nepotřebného materiálu. Kdybychom tento krok neudělali, nová antuka by se obtížně spojila se stávajícím podkladem.

 

Položení umělých lajn
Dále je na řadě opětovné usazení plastových lajn do původního stavu bez ohledu na měkký terén. Až pak se teprve začíná s celoplošným podélným válcováním. Pomocí tenkého lanka, které se napne těsně vedle lajny, se tyto lajny nejprve opatrně nohama zašlapou (jde o to udržet maximální rovinu, pak se už lajny velmi obtížně rovnají).

 

Válcování
Jakmile jsou lajny zašlapány, můžeme už začít podélně celoplošně válcovat. Na závěrečné případné doklepnutí lajn, jsou k tomu určeny speciální kovové pěchy. Za několik minut jsou lajny znovu osazeny a je nalajnováno opět na celý rok. Začínáme válcovat ručním VYPUŠTĚNÝM válcem max. do 150 kg (průměr ne menší jak 30 cm, čím vyšší-tím lepší). Válcuje se bez ohledu na zbytek listí, pouze sesbírat hrubé předměty, jakou jsou větvě od stromů apod. Každé místo se válcuje cca 2x.

 

Kropení
Celou plochu důkladně pokropte (potopit místo od místa pod vodu). Toto první prolití a následné válcování je velice důležité pro budoucí spojení antuky a pokladní vrstvy. Po opadnutí vody, přemeťte celou plochu kurtovým koštětem. Po zaschnutí (když se šlapáním přesvědčíte, že se jarní antuka již nelepí na tenisky) znovu celou plochu uválcujte ručním válcem cca 2x.

 

Doplnění novou antukou
Takto připravená plocha je schopná prvního jarního antukového doplnění. Natahování antuky se provádí pomocí dřevěného hrabla. Z kolečka si do lopaty naberete antuku a udělá se hromádka, která se rovnoměrně roztáhne hrablem. Nesnažit se dělat nějakou vrstvu, jen mírně přitlačit a rovnoměrně roztahovat.
Takto se celoplošně provede první jarní natažení novou antukou. Vždy po natahování nové antuky následuje přemetení síťovačkou. Ta se nesmí nechat celou svou vahou položená na antuce (hrnula by se), ale přizvedne se její rovnací část kousek nad povrch.
Celou plochu důkladně potopit místo od místa pod vodu.
Pro dosažení maximální roviny antukového krytu je zapotřebí natáhnout slabší provázek ve sklonu hřiště (např. od sítě až ke žlábku nebo boční spád) a to nám ihned odhalí, kde je málo nebo více antuky.

 

Kropit a válcovat
Dále se opět celá plocha kurtu několikrát pokropí a válcuje. S narůstající tvrdostí kurtu se do napouštěcího válce postupně dopouští voda. Je samozřejmé, že se nesmí těžším válcem dělat na kurtu prudké pohyby do stran, protože potom se plocha nezhutňuje, ale jen trhá. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ je, aby bylo důsledně dodrženo střídání JEDNO POKROPENÍ A DVOJITÉ UVÁLCOVÁNÍ. Jakmile by se jen válcovalo bez vody, vzniká velmi nebezpečný moment a to utržení antuky od škváry.

Dělat z kurtu betonku, to nemá cenu! Konečné „spečení“ antuky a škváry udělá jen teplé počasí a sluneční svit. Kromě toho je pochopitelné, že přebitá škvára nemůže mít tak dobré sání srážkové vody jako ta, která je zhutněna jen tolik, kolik potřebuje. Další zhutňování těžkým válcem je pro kurty proto zbytečné, antuka se na povrchu může zhutňovat jen vypuštěným ručním válcem, to je pro slabou vrstvu antuky dostačující, když je zapotřebí vůbec zhutňovat.

Počet opakování voda-válec, je individuální. Závisí od doby, kdy je samotná údržba prováděna, jaké je teplo přes den a v noci, kolik bylo v zimě sněhu na kurtě apod.

 

 

Síťování
Konečnou finální úpravou je tzv. síťování. To se provádí rovnoměrným rozhozem antuky pod síťovačku. Dělat max. po 3m pásech a síťovačkou antuku zatočit. Až pak se vede síťovačka podélně. Jelikož se jedná o činnost u které je zapotřebí určité finesy, je možné tuto poslední slabší vrstvu antuky roztáhnout dřevěným hrablem.
Tuto finální vrstvu řádně pokropit. Po zaschnutí přemést kurtovým koštětem a cca dvakrát válcovat a kropit. 

 

Na závěr, před první hrou, přemést kurtovým koštětem.

 

Je možné, ihned po dokončené jarní údržbě, zahájit lehčí hru.

Množství antuky pro zhotovení jarní údržby standartní kurt 36m x 18m je v rozmezí 1,5t – 2t.

 

 

Zdroj: Sibera System

Obrázek zdroj: <a href=’https://www.freepik.com/photos/football-court‘>Football court photo created by ArthurHidden – www.freepik.com</a>